Wskazania

Zgodnie z przewidzianym zastosowaniem urządzenia Biomag® Lumina 3D-e podstawowymi wskazaniami do użycia aparatu są niektóre konkretne objawy (symptomy) stanów chorobowych opisane w przewidzianym zastosowaniu, a w szczególności:

Wskazania te występują jako objawy różnych schorzeń, dlatego magnetoterapię Biomag® można z powodzeniem stosować w przypadku wielu dolegliwości w takich dziedzinach medycyny, jak: rehabilitacja, ortopedia, chirurgia, neurologia, reumatologia, balneologia, medycyna sportowa, urologia, geriatria i inne.

Przed rozpoczęciem korzystania z magnetoterapii należy dokonać specjalistycznej oceny powodów występowania tych objawów. Dlatego przed rozpoczęciem stosowania magnetoterapii lekarz musi postawić diagnozę i jednocześnie wykluczyć przeciwwskazania do magnetoterapii.

Przeciwwskazania

Urządzenia Biomag® Lumina 3D-e nie wolno stosować w przypadku wymienionych poniżej przeciwwskazań:

Skutki uboczne

Podczas aplikacji należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z niedociśnieniem (lub skłonnością do niedociśnienia) i nadciśnieniem. Wpływ magnetoterapii na konkretny organizm należy oceniać pod kątem konkretnego przypadku i reakcji poszczególnych pacjentów.
W przypadku nieoczekiwanych reakcji przerwij aplikację!
Aplikację można wznowić po kontroli przeprowadzonej
przez lekarza. W przypadku nieprzestrzegania przeciwwskazań może dojść do pogorszenia stanu zdrowia!