Jak korzystać

Zalecana liczba aplikacji – jak często aplikować

Dwa razy dziennie, w cięższych przypadkach aplikację można wykonywać średnio trzy razy dziennie lub częściej, zazwyczaj przez co najmniej dwa tygodnie, w stanach przewlekłych znacznie dłużej. Ustawiony domyślnie czas 20 min poszczególnych programów jest zalecany w celu uzyskania odpowiedniego działania i może zostać wydłużony do 90 min. Minimalna zalecana liczba aplikacji wynosi 10, a maksymalna liczba aplikacji i ich maksymalny czas nie zostały określone. Aplikacje można wykonywać wielokrotnie i przez długi okres, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wybór aplikatora i przyjęcie pozycji przed aplikacją – jak aplikować?

Z aplikatorów dostępnych w ofercie Biomag należy zawsze wybrać najlepiej odpowiadający konkretnemu leczeniu i przyłożyć go jak najbliżej powierzchni leczonej części ciała. W celu łagodzenia bólu bardziej wskazane jest przyłożenie aplikatora do leczonej części
ciała biegunem północnym, a w przypadku łagodzenia pozostałych symptomów zazwyczaj korzystniejsze jest przyłożenie aplikatora biegunem południowym. Oznaczenie biegunowości jest podane na tabliczce znamionowej i opisane w danych technicznych.

 

Profil pacjenta, operatora i szkoleniowca

Profil pacjenta

Kto może korzystać z urządzenia Biomag® Lumina 3D-e?

Pacjenci powyżej 3. roku życia.
Urządzenia można używać w celu pozytywnego oddziaływania wyłącznie na schorzenia, które zostały zdiagnozowane przez lekarza, a także co do których wykluczono występowanie przeciwwskazań.

Profil szkoleniowca

Kto może korzystać z urządzenia Biomag® Lumina 3D-e?

Upoważniony pracownik producenta lub upoważniony na piśmie przedstawiciel producenta (np. dystrybutor).
Zapis dotyczący szkolenia może stanowić część umowy, a w przypadku dodatkowo przeszkolonych osób szkolenie dokumentowane jest oddzielnie.

Profil operatora

Kto może korzystać z urządzenia Biomag® Lumina 3D-e?

Przeszkolony personel medyczny w placówkach opieki zdrowotnej (lekarz, rehabilitant, pielęgniarka) lub inna osoba zgodnie z prawodawstwem w Polsce. 

Szkolenie prowadzi przeszkolony przedstawiciel producenta lub przeszkolony przedstawiciel dystrybutora.
Niewyspecjalizowany operator (osoba dorosła) lub pacjent (jako niewyspecjalizowany operator) w warunkach domowych – wyłącznie po przejściu szkolenia z obsługi aparatu i przestrzeganiu instrukcji obsługi oraz wskazówek w niej zawartych.

Szkolenie prowadzi przeszkolony przedstawiciel producenta lub przeszkolony przedstawiciel dystrybutora.
Urządzenia nie mogą obsługiwać dzieci i inne niepowołane lub nieprzeszkolone osoby.

O zapoznaniu się z charakterystyką urządzenia, z warunkami użytkowania oraz z profilem operatora świadczy podpis przeszkolonej osoby.

Produkty Biomag® nie mogą być używane w innym celu i przez inne osoby niż opisane powyżej.  Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.