Badania kliniczne

Elżbieta Ciejka

Światło w rehabilitacji

Aleksander Sieroń, Jarosław Pasek, Romualnda Mucha. Szpital Specjalistyczny nr 2 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu.

Porównanie wpływu biostymulacji laserowej i pola magnetycznego niskiej częstotliwości na funkcję rąk u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Sylwia Chwieśko-Minarowska, Anna Kuryliszyn-Moskal, Marzena Pijanowska, Monika Jabłońska

Pole magnetyczne, Siła Lorentza. Indukcja magnetyczna, Siła elektrodynamiczna

Wyniki badań naukowych. 

Ocena skuteczności fizykoterapii w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów 

Renata Skalska-Izdebsska, Piotr Fatyga, Barbara Goraj-Szczypiorowska, Agata Kurach, Tomasz Pałka

Magnetoterapia – zastosowanie pola magnetycznego w leczeniu oraz zagrożenia z nim związane 

Wojciech Kraszewski Przemysław Syrek

Dlaczego terapia magnetyczna jest skuteczną alternatywną terapią przeciwnowotworową

Elżbieta Ciejka, Anna Gorąca, Bogusława Kowacka, Beata Skibska

Statyczne czy zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości? Przegląd piśmiennictwa.

Grzegorz Głąb, Jolanta Dudek, Krzysztof Klimek,  Barbara Skalska, Dulińska,  Urszula Chrabota, Katarzyna Chojak-Fij, Tomasz Ridan, Jacek Glodzik 

Tłumaczenie z języka angielskiego fragmentu książki dr Williama H. Pilpotta M.D. and Dwight K. Kalita PH. D with M.D. Burton Goldberg

Światło niskoenergetyczne w medycynie i rehabilitacji

Aleksander Sieroń, Jarosław Pasek, Romualnda Mucha
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej
oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu

Pomiar parametrów zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości generowanergo przez wybrany aparat do magnetoterapii 

Leszek Kubisz, Honorata Werner, Teodor Świdziński, Dorota Hojan-Jezierska

 

Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych magnetoterapii

Elżbieta Ciejka

Magnetoterapia

Aleksander Sieroń, Jarosław Pasek, Romualnda Mucha. Szpital Specjalistyczny nr 2 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu.

Lasery w medycynie i rehabilitacji

Aleksander Sieroń, Jarosław Pasek, Romualda Mucha, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śl.AM w Bytomiu